Startsida
Våra tjänster
Kundservice
Kontakt
Länkar
E-tjänster
Om CROSSEUROPE
Arbete & Karriär
   Länkar

Agenter & Samarbetspartners

Ahola Transport
Vår samarbetspartner på transporter mellan Sverige och Finland.

Barth Italiana Group
Vår agent i Italien.

BK Int. Speditions GmbH
Vår agent i Tyskland.

CROSSEUROPE Schweiz AG

Made in Europe
Vår agent i Frankrike.


Ekonomi

Europeiska kommissionen (Kontroll av momsregistreringsnummer)
Kontroll av momsregistreringsnummer.

Sveriges Riksbank
Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

SYDREV Revision & Redovisning AB
SYDREV Revision & Redovisning AB är ett marknadsorienterat kunskapsföretag med verksamheten inriktad på revision, redovisning, skattekonsultation samt ekonomisk rådgivning. Marknaden utgöres av företag, stiftelser, föreningar och organisationer i de flesta branscher.


Färjelinjer

Nordö- Link
Malmö - Travemünde

Pol-Line/Unity Line
Sverige - Polen

Polferries
Sverige - Polen

Scandlines
Färjelinjer mellan Sverige, Tyskland & Danmark

Stena Line

TT-Line
Trelleborg - Travemünde / Rostock


Försäkringar

Trygg-Hansa
Trygg-Hansa, ansvarar för att vårt försäkringsbehov inom transportsektorn är täckt, med försäkringar som speditions- och förmedlad varuförsäkring.


ISO-Certifiering

BMG Trada Cerifiering AB
I morgondagens samhälle gäller det att hänga med i svängarna och bästa sättet att göra det är att redan idag se över det egna företaget. Implementeringen av ett ledningssystem är en möjlighet till att bringa ordning och reda i företaget, utvärdera sin potential och sätta mer specifika mål. Ett företag som känner till sina egna möjligheter och vart det är på väg har en bra grund att stå på när det ska möta framtidens krav.


Juridik

FORWARDERLAW
Leading experts in Transportation and Insurance Law


Logistikbranschens organisationer

CLECAT European Association for forwarding, transport, logistic and customs services
CLECAT was established in 1958 in Antwerp, it is now located in Brussels and it represents the interests of 25 national organisations of European freight related service providers. Multinational, medium and small freight forwarders and Customs agents are all part of CLECAT's structures, thus making it the most representative structure of its kind.

FIATA International Federation of Freight Forwarders Associations
FIATA, a non-governmental organisation, represents today an industry covering approximately 40,000 forwarding and logistics firms, also known as the "Architects of Transport", employing around 8 - 10 million people in 150 countries.

NSAB Nordiskt Speditörförbund
Nordiskt Speditörförbund, NSF, organiserar nordiska transport-, logistik- och speditionsföretag genom deras nationella förbund. NSF tar tillvara medlemmarnas intressen genom att koordinera de nationella ståndpunkterna och representera medlemmarna inför nordiska, europeiska och internationella organ, genom att vårda och värna NSAB samt genom att utveckla nya internordiska branschprojekt.

Sveriges Åkeriföretag
Sveriges Åkeriföretag är hela den svenska åkerinäringens branschorganisation. Organisationen arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.

Transportindustriförbundet
Sveriges Transportindustriförbund organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige och representerar dessa inför myndigheter och andra organisationer.


Miljö

Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs.

Nätverket för Transporter och Miljön
Nätverket för Transporter och Miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas.


Myndigheter

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen inrättades för att representera de intressen som är gemensamma för alla EU:s medlemsländer. För att kunna fylla sin funktion som fördragens väktare och verkligen kunna slå vakt om de gemensamma intressena har kommissionen tilldelats initiativrätten i lagstiftningsprocessen.

Kommerskollegium
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för en öppen handel med klara spel- regler, både inom och utanför EU. Vår huvuduppgift är att förse regeringen med beslutsunderlag i handelspolitiska frågor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB är en ny myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB ersätter Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar som avvecklades den 31 december 2008.

NUTEK Verket för näringslivsutveckling
Nutek bidrar till att det skapas fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner - och därmed främjas hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd i hela landet.

Regering och departement
Regeringen styr Sverige. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet, en sammanhållen myndighet som består av Statsrådsberedningen, fackdepartementen och förvaltningsavdelningen.

SCB Statistiska centralbyrån
SCB är en central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik. I SCB:s uppgifter ingår att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.

SIKA Statens institut för kommunikationsanalys
SIKA ska verka för att medborgarna och näringslivet i Sverige får goda, miljövänliga och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara.

Transportstyrelsen
Den 1 januari 2009 startade Transportstyrelsen sin verksamhet. Verksamheterna vid Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen och delar av Vägverket flyttades då till den nya myndigheten. (I januari 2010 tillkommer även länsstyrelsernas verksamhet för körkort och yrkestrafik.)

Tullverket
All tullinformation samlad. Taxor, Taric, blanketter & broschyrer mm. Finns även RSS-feeds för företag.

Vägverket
Vägverkets arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god standard, att det är samhällsekonomiskt effektivt och tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.


Näringslivsorganisationer

Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en medlemsorganisation med uppgift att göra Stockholms och Uppsala län till en bättre plats för företag och företagare.

Svensk Handel
Svensk Handel är en organisation som arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för handelsföretagen i Sverige.

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringslivs långsiktiga mål är att Sverige ska ta sig tillbaka till toppen i tillväxtligan. Vägen dit kräver en bred samsyn kring företagsamhetens värde och omfattande reformer och förändringar. Här hittar du aktuella frågor som Svenskt Näringsliv arbetar med.


Vägskatt

Tjeckisk vägskatt

Tysk vägskatt

Ungersk Vägskatt

Österrikisk vägskatt


Övrigt

Öresundsbron

 

CROSSEUROPE AB
P.O. Box 13
SE-231 21 Trelleborg
Visitors: Transportvägen 15 , Västra Industriområdet, Trelleborg
Tel: +46 (0)410 58880
Fax: +46 (0)410 41040
ceab@crosseurope.se

Företagsinformation / Impressum
June 2019
MonTueWedThuFriSatSun
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Helgdagar


2018-08-01
Drivmedel / Valutajustering
*
Drivmedel & Valutajustering uppdaterad för AUGUSTI månad 2018.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


2017-11-16
Jul & Nyår 2017/2018
Utlastning Jul & Nyår 2017 - 2018


Copyright © 1993 - 2010, CROSSEUROPE AB
Alla rättigheter förbehålles
Impressum | Privacy